Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Guangzhou Hotel

Adresse: Da Guan Zhong Lu Xin Tai Shang Ye Jie 10e Chuan
Téléphone: +86-20-62989688/62989699  FAX: +86-20-62989686
click and print it with you